1. Sri. P.M. Zakkariah
2. Sri. Korah K. Kuriakose 9446924458
3. Smt. K. V. Thankamma 0481-2507282
4. Sri. P. C. George 9495446907
5. Sri. A.M. George 9745122007
6. Sri. C. K. Kurian 9142344127
7. Smt. Elizabeth Isaac
8. Sri. Raju Abraham P. 9633720473
9. Sri. V. V. Varghese 9495313658
10. Sri. P. K. Thomas 9497822246
11. Smt. Aleyamma V. M. 0481-2500058
12. Sri. Chandy C. Abraham 9605020291
13. Sri. K. V. Raju 9447139346
14. Sri. M. K. Kuriakose 9400285258
15. Sri. M. M. George 9747436866
16. Sri. T.T. Baby 9744610751
17. Smt. Aleyamma T.I. 0481-2509254
18. Sri. K.S. Skaria 9496262499
19. Sri. K. K. Kuriakose 9400528067
20. Sri. M. V. Sabu 9539742390
21. Sri. K. J. Varkey 9446595400, 9447507354
22. Smt. Meena P. Mathai 9496107370
23. Sri. Benny V. 9447409613
24. Sri. P. C. Benjamin 9495063094

In Eternal Bliss

1. Sri. T.P. Kuriakose.
2. Sri. K. J. Abraham.